Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling

Boekencarrousel - Leesgroep

De boeken in deze carrousel worden door de cursisten gezamenlijk uitgekozen. Een actueel boek, een interessant onderwerp of een schrijver eens uitproberen, het is allemaal mogelijk. Tijdens de cursus wisselt u uw leeservaringen uit met de andere cursisten, waarbij vaak verrassende gezichtspunten naar voren komen. De docente, die leeskringen begeleidt sinds 1998, geeft daarnaast achtergrondinformatie.

Stedendrieluik Oost-West

In november 2017 start het Stedendrieluik Oost-West. Centraal daarin staan drie steden uit het voormalige Oostblok: Odessa, Praag en Sint-Petersburg. Cursusleider Robin Sterk zal per avond mede - maar niet alleen - vanuit het Oost-West-perspectief een van de genoemde steden behandelen. Uitgebreide voorkennis wordt niet van de cursisten gevraagd en er is ook geen huiswerk. Wel hoopt de docent op een boeiende interactie in de vorm van vragen en eigen ervaringen van de deelnemers. Hij zal gebruikmaken van veel beeld- en geluidmateriaal, soms Engelstalig.

Vierluik Oost-West

De rode draad in deze cursus is de relatie, het spanningsveld tussen Oost-Europa en het Westen. In een viertal interactieve presentaties gaat de docent samen met de deelnemers in op de Russische leiders van de afgelopen honderd jaar, op de Koude Oorlog en op twee specifieke landen: Letland en Moldavië. Uitgebreide voorkennis wordt niet van de cursisten gevraagd en er is ook geen huiswerk. Wel hoopt de docent op veel wisselwerking in de vorm van vragen, reacties en eigen ervaringen. Hij zal gebruikmaken van veel historisch beeld- en geluidmateriaal.   

 

 

 

 

Interculturele communicatie en de Islam

In onze regio is de kans steeds groter dat onze buren uit verre landen komen. Ze werken en  leven hier. Welke waarden en normen brengen ze mee?

De cursus interculturele communicatie geeft in de eerste bijeenkomst informatie over verschil in visie op de wereld vanuit verschillende culturele achtergronden. De volgende bijeenkomst gaan we in op de Islam, zijn ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste basiskennis. Ook bespreken we de Islam in Nederland. Het is een interactieve cursus, met veel informatie.

Lezingen over kunst, exposities en musea

Lezing 1: Museum de Pont in Tilburg

Onderwerpen: Geschiedenis van het museum; belangrijke kunstenaars; toelichting  bepaalde kunstwerken; eventuele exposities

Lezing 2: Gemeentemuseum Helmond

Onderwerpen: Geschiedenis van het kasteel; het moderne gedeelte; toelichting op werken van enkele kunstenaars, eventuele exposities

Leesgroep - dinsdag

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Leesgroep - donderdag

Mensen die graag lezen en met andere lezers van gedachten willen wisselen over het boek en dit onder leiding van een ervaren lezeres willen doen, kunnen zich inschrijven voor deze leesgroep. 

Bijeenkomsten 1x per 5 à 6 weken. Docente is voormalig lerares Nederlands.

 

 

Abonneren op Kunst, Cultuur en Algemene ontwikkeling