Commissie Zorg & Welzijn

Vanwege de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke functie van De Pracht is een vijfde bestuurlijke commissie in het leven geroepen, de Commissie Zorg & Welzijn. Onder deze commissie vallen de PrachtDag (dagbesteding voor kwetsbare ouderen), Ons Eetcafé, Inloopochtend ’t Toverstokje, het Juridisch Spreekuur en het Repair Café Waalre.

Samenstelling Commissie

  • Loes Kort, voorzitter
  • Dorien de Waal, commissielid
  • Els Morren, commissielid