Misverstand op social media over coronabeleid De Pracht

Naar aanleiding van een ten onrechte gepubliceerde foto op sociale media is een ernstig misverstand ontstaan. Daaruit zou blijken dat ongevaccineerden in De Pracht niet welkom zijn. Dit is GEENSZINS het geval. Deze foto is NIET bij De Pracht gemaakt. Wij nemen hier beslist afstand van en willen nogmaals duidelijk maken dat wij hier volledig buiten staan.

Wij hanteren de huidige wettelijke maatregelen, waardoor ook ongevaccineerden, binnen de wettelijk gestelde voorwaarden, welkom zijn in De Pracht.

 

Wij hopen hiermee de begrijpelijke onrust weg te nemen.